Khí cụ chỉnh hình chức năng
Điều trị chỉnh hình can thiệp sai khớp cắn hạng II và hạng III
Khí cụ Activator
Chỉ định:
•    Thời kì đầu của giai đoạn răng hỗn hợp ( 8 – 12 tuổi)
•    Chủ yếu điều trị cho bệnh nhân có hàm dưới kém phát triển

1. Trường hợp cắn hở

    
2. Trường hợp cắn sâu

            Justify Left
Điều trị sai hình khớp cắn hạng II kết hợp giữa khí cụ activator và headgear trong trường hợp cắn hở


    
Điều trị sai khớp cắn hạng III bằng khí cụ chụp mặt kết hợp với nong rộng hàm trên