Giới thiệu Invisalign®

  

                 

  

Invisalign là một phương pháp chỉnh răng mới, đem lại thêm một sự lựa chọn cho những ai cần chỉnh răng mà không muốn gắn vào răng những mắc cài lộ liễu. 
Invisalign sử dụng một loại khay mà khi đeo vào hầu như không ai phát hiện ra bạn đang chỉnh hình răng dù họ đang đứng rất gần bạn. 
Mang khay Invisalign rất thoải mái, bạn có thể tháo ra ăn uống, vệ sinh răng. 
Bạn vẫn có thể thưởng thức những món ăn ưa thích, vẫn có thể cười tươi mà không cần e ngại như khi đeo mắc cài và dây cột.  


WHAT IS INVISALIGN ?

Your Invisalign treatment will consist of a series of aligners that you switch out about every two weeks. Each aligner is individually manufactured with exact calculations to gradually shift your
teeth into place. And since your Invisalign system is custom-made for your teeth and your teeth
only, with a plan devised by you and your dentist or orthodontist, you know you'll end up with a smile that truly fits.
If you're ready for a smile that transforms your appearance, Invisalign is your answer. Although there are many choices out there, no other works as effortlessly as the Invisalign system.
Invisalign is the best way to transform your smile without interfering with your day-to-day life.