Vì sao bạn nên chọn Invisalign ?


Invisalign sử dụng công nghệ 3D được vi tính hóa tiên tiến nhất hiện nay để làm ra những bộ khay thích hợp nhất với bạn dựa vào những chỉ dẫn mà nha sĩ của bạn đã đề ra.
Sau đó bạn sẽ mang khay này, cách 2 tuần răng bạn sẽ được dịch chuyển dần dần từng milimet một, từ tuần này sang tuần kia, cho đến khi đạt kết quả như đã dự định.
Nói chung, bạn không phải gặp nha sĩ nhiều như khi bạn đeo mắc cài. Thời gian điều trị thì cũng tương tự như thời gian điều trị bằng mắc cài.

Lợi điểm cho bệnh nhân
Các khay hầu như trong suốt
Có thể tháo ra dễ dàng
Dễ dàng vệ sinh hơn

Hơn 96% tổng số bệnh nhân trên toàn thế giới hoàn toàn hài lòng với kết quả điều trị khi dùng invisalign, 9 trong số 10 bệnh nhân tin tưởng giới thiệu phương pháp chỉnh hình răng bằng invisalign với người thân và bạn bè. 

  


WHY INVISALIGN ?
Not all clear aligners are Invisalign.
Invisalign is a patented proprietary system that uses 3D modeling software and cutting-edge manufacturing technology to provide a clear, removable solution for straightening teeth. Invisalign is effective at treating a wide variety of orthodontic issues including:
  + Crowding
  + Spacing
  + Overbite
  + Underbite
  + Deep bite
  + Open bite  

Invisalign was designed with leading orthodontists and is FDA cleared.

Invisalign has the experience of over 1,000,000 patients worldwide, and has a 96% of patient satisfaction rate.¹ And, 9 out of 10 patients would recommend Invisalign to their friends and family.

In today’s busy and aesthetically-conscious world, many patients prefer Invisalign’s clear and removable orthodontic solution to traditional brackets and wires. There are a number of other
clear aligners out there, however none have the product experience, efficacy and customization
of Invisalign.
Look for the Invisalign brand on your aligner to insure you are receiving genuine Invisalign system treatment.