Những ca lâm sàng
Dưới đây là hình ảnh của một số bệnh nhân đã điều trị chỉnh hình với kỹ thuật niềng răng không mắc cài - Invisalign tại trung tâm Niềng răng quốc tế Diamond. Bên trái là hình trước điều trị và bên phải là hình bệnh nhân sau khi hoàn tất quá trình điều trị.